Przejdź do treści

FAQ

Aby dołączyć do Klastra należy uzupełnić dokumenty:

 • Deklaracja członkowska,
 • Porozumienie o współpracy,
 • Regulamin Klastra,
 • pozyskanie dwóch rekomendacji od firm, należących do Klastra Przemysłowego Evoluma.


Po przesłaniu ww. dokumentów na adres mailowy: s.krol@evoluma.pl, Opiekun Klienta kontaktuje się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji
o przedsiębiorstwie, a następnie informuje o najbliższym terminie Zarządu, podczas którego firma wnioskująca o członkostwo w Klastrze prezentuje profil działalności
i motywacje dołączenia do Klastra.

Składka miesięczna dla firm członkowskich, jest uzależniona od ich statusu. Poniższe kwoty są kwotami netto, które zostaną powiększone o należny podatek VAT
w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury. Wynoszą odpowiednio:
a) Mikroprzedsiębiorstwo - 180,00 zł
b) Małe przedsiębiorstwo - 420,00 zł
c) Średnie przedsiębiorstwo - 900,00 zł
d) Duże przedsiębiorstwo -1200,00 zł

Składki mogą być wnoszone w systemie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym.

Udział w Klastrze daje szereg korzyści, to m.in.:

 • Możliwość ekspansji międzynarodowej i internacjonalizacji dzięki udziałowi
  w projektach wyłącznie dla członków Krajowych Klastrów Kluczowych
 • Pomoc w skutecznym pozyskaniu funduszy pomocowych na rozwój firmy
 • Możliwość uzyskania dodatkowej punktacji w ocenie projektów dla członków Krajowego   Klastra Kluczowego
 • Doradztwo, wyszukiwanie i dopasowywanie źródeł finansowania do potrzeb firmy
 • Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych
 • Rozliczanie projektów
 • Otrzymywanie zapytań ofertowych zarówno wewnątrz klastra jak i od zewnętrznych podmiotów
 • Tworzenie konsorcjów do realizacji zleceń
 • Wsparcie doradcze w trakcje realizacji zamówień ·
 • Budowa kultury kooperacyjnej
 • Udział w forach, spotkaniach wymiany wiedzy eksperckiej oraz specjalistycznej w obszarach: digitalizacji, internacjonalizacji, technologii, marketingu i HR
 •  Organizacja spotkań u wyselekcjonowanych partnerów technologicznych
 • Dostęp do dobrych praktyk, rozwiązań i know-how
 • Relacja ze spotkań w formie artykułów w kanałach medialnych
 • Możliwość zapoznania się z parkami technologicznymi firm
 • Badania potrzeb firm pod kątem współpracy
 • Lobbing na rzecz firm członkowskich
 • Współpraca z Instytucjami otoczenia biznesu

Nowy członek Klastra może zostać przyjęty przy spełnieniu wszystkich wymagań formalnych (uzupełnieniu dokumentacji) oraz wniesieniu opłaty wpisowej, która jest uzależniona od odległości siedziby firmy od siedziby Klastra w linii prostej. Zgodnie z pkt. 2 Regulaminu Klastra „Finansowanie inicjatywy klastrowej” wysokość wpisowego wynosi przy odległości siedziby firmy od siedziby Klastra (Białystok, ul. Żurawia 71, lok.2.04) do 200 kilometrów jest to 12-krotność miesięcznej opłaty, powyżej 200 kilometrów 24-krotność miesięcznej opłaty.

Populacja klastra cały czas rośnie. Obecnie do Klastra Przemysłowego Evoluma należy 123 firmy członkowskie oraz 27 partnerów strategicznych. Wykaz partnerów biznesowych dostępy jest na stronie w zakładce „Członkowie”.

Do obowiązków Partnera należy:

 1. przestrzeganie postanowień Porozumienia,
 2. aktywne uczestnictwo w realizacji celów Klastra oraz respektowanie uchwał jego władz,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich zgodnych z przyjętym Regulaminem
 4. udział w badaniach diagnostycznych i statystycznych (m.in. na potrzeby: Barometr Klastra, certyfikacja KKK, benchmarking klastrów, mapowanie potrzeb i usług Klastra)

Dokumenty do członkostwa można pobrać na stronie internetowej evoluma.pl w zakładce „Dołącz do Klastra”.

Klaster Przemysłowy Evoluma jest inicjatywą Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, która zrzesza ponad 150 partnerów działających zarówno w branży przemysłowej
w zakresie usług, produkcji i handlu, a także współpracuje z uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami samorządowymi. Wśród członków klastra są krajowi i światowi liderzy przemysłu wytwórczego, o dużym potencjale i innowacyjnym rozwoju.
Inicjatywa jest grupą otwartą, do której mogą przystąpić firmy i organizacje działające nie tylko w branży metalowej, ale rozwijające się również w zakresie automatyzacji, robotyzacji, cyfryzacji czy sztucznej inteligencji.