Przejdź do treści

Polityka Prywatności · Pliki Cookies

 

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z działalnością ADO, czyli:
 2. w związku z realizowanymi umowami, bądź do czynności podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO)
 3. w związku z uzasadnionym interesem ADO – do kontaktów dotyczących prowadzonych szkoleń oraz innych działań, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO
 4. do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO
 5. do kontaktów marketingowych i handlowych – za zgodą osób których dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO lub na podstawie uzasadnionego interesu ADO
 6. do celów rekrutacyjnych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
 7. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO, w celach służących realizacji zawartych umów bądź zleceń, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i zgodnie z przepisami prawa
 8. W związku z działalnością Evoluma Klaster Przemysłowy na skalę międzynarodową, może się zdarzyć przekazanie danych do państwa trzeciego, na zasadach opisanych w Rozdziale V RODO. Przekazanie odbywa się wyłącznie w celu realizacji umów.
 9. Dane osobowe są przechowywane do momentu ustania celu przetwarzania, a także przez okres wynikający z przepisów prawa lub ochrony przed obopólnymi roszczeniami.
 10. ADO nie stosuje profilowania
 11. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)
 12. Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać pisząc na adres: biuro@evoluma.pl, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody
 13. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

 

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Żurawia 71 lok 2.04, 15-540 Białystok

 

Pliki cookies

Strona Evoluma Klaster Przemysłowy ogranicza zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do niezbędnego minimum związanego ze świadczeniem usług. W logach serwerów gromadzimy informacje pozwalające na wydobycie adresów IP. Adresy IP wykorzystujemy podczas analizy funkcjonowania serwerów, prób naruszeń bezpieczeństwa itp, a także w celach związanych z analizą ruchu (informacje o regionach oraz operatorach, z których następują połączenia). W świetle art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numerów IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Dane osobowe gromadzone są przez nas wyłącznie dla celów realizacji różnego rodzaju konkursów, promocji itp. Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom, chyba, że użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę.

Pliki cookies (ciasteczka)

Cookie to bardzo małe pliki, które strona WWW zapisuje w schowku Twojej przeglądarki, na Twoim komputerze. Dzięki takim plikom można zapamiętać Twoje indywidualne ustawienia, takie jak rozdzielczość ekranu, kolor szaty graficznej jaki sobie wybrałeś, preferencje systemowe itp. Informacje zawarte w plikach cookie są również wykorzystywane przez systemy (także zewnętrzne) serwujące reklamy, dzięki czemu, m. in.: nie wyświetlają się użytkownikowi stale powtarzające się kreacje reklamowe. Informacje te są wykorzystywane są również przez instytucje/firmy badawcze. Informacje zapisywane przez stronę Evoluma Klaster Przemysłowy do plików cookie nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Każdy może zrezygnować z zapisywania plików cookie w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z portalu. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookie.

Ta polityka ciasteczek została utworzona i zaktualizowana przez Consent Management Platform | CookieFirst.