Przejdź do treści

Partnerzy strategiczni

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski…

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr od 25 lat zajmuje się realizacją projektów edukacyjnych i rozwojowych. Misją BFKK jest zapewnienie dostosowania…

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny to przede wszystkim otwarta przestrzeń wzrastania biznesu. Tu pomysły kiełkują, nabierają formy i potencjału do…

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku jest liderem kształcenia ustawicznego w województwie podlaskim. Przygotowuje kadrę na potrzeby lokalnego…

Stowarzyszenie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju powstało dzięki grupie naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli wolnych zawodów, którym leży na…

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” funkcjonuje od 27 listopada 1997 roku i skupia ogółem 32 samorządy z obszaru woj. podlaskiego i warmińsko-…

Hexa Bank Spółdzielczy funkcjonuje od 01.10.1968 r., udziałowcami jest ponad 2000 członków. Jest w 100% polskim bankiem, zrzeszonym w Grupie BPS S.A.…

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku jest regionalną organizacją samorządu gospodarczego działającą i zrzeszającą podmioty gospodarcze z terenu…

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach jest jedyną w regionie wyższą uczelnią publiczną. Oferuje obecnie studia…

Park to miejsce wzajemnych powiązań pomiędzy nauką a biznesem, umożliwiające transfer technologii, prowadzenie innowacyjnych form działalności…

PNT w Ełku to jednostka budżetowa Gminy Miasta Ełk wykonująca zadania publiczne na rzecz społeczności Miasta Ełk. Stanowi ośrodek wspierający rozwój…

Funkcjonujemy już od 1994 r. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju gospodarczego regionu, w tym rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności…

Politechnika Białostocka od blisko 70 lat kształci inżynierów, którzy swoją wiedzą oraz umiejętnościami wspierają polskie i zagraniczne…

Staleo.pl to innowacyjny portal przemysłowy, będący źródłem codziennych wiadomości z branży. Informacje przedstawiane są w obszerny i rzetelny sposób.…

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w ramach Polskiej Stefy Inwestycji wspiera rozwój przedsiębiorców, którzy inwestują na zarządzanym obszarze…

UMB to prestiżowa, prężnie rozwijająca się uczelnia wyższa, wyróżniająca się na tle polskich ośrodków akademickich. UMB współpracuje z wieloma…

Uniwersytet w Białymstoku to największa uczelnia w północnowschodniej Polsce, kształcąca na kierunkach społecznych, humanistycznych, matematyczno-…

Białystok to największe miasto północno-wschodniej Polski – stolica województwa podlaskiego, z liczbą około 300 tys. mieszkańców. Atutem Białegostoku…

Suwałki to miasto przyjazne inwestorom. Aktywność władz lokalnych ukierunkowana jest na rozwój gospodarczy. Miasto systematycznie rozbudowuje…

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jest profesjonalnym realizatorem polityki rynku pracy, skutecznie inspirującym partnerów do wspólnych działań na…

Przemysł metalowo-maszynowy to ważny element podlaskiej gospodarki i jedna z inteligentnych specjalizacji naszego województwa. To także istotna część…

 

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku (wcześniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku) istnieje od 1…

Zakład Doskonalenia Zawodowego to stowarzyszenie o charakterze edukacyjnym. Firma posiada 70-letnie doświadczenie i tradycję w branży edukacyjno-…

Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku to szkoła z 100-letnimi tradycjami. Kształcimy młodzież w branży mechanicznej, samochodowej, a…

Zespół Szkół nr 10 w Białymstoku, w którego skład wchodzi Branżowa Szkoła I i II Stopnia nr 10, kształci uczniów na potrzeby podlaskich pracodawców na…