Przejdź do treści

Projekty realizowane

Podniesienie kompetencji zawodowych n-li i kadry zarządzającej przez m.in. kursy, studia podyplomowe, warsztaty
Celem projektu CoDEMO 5.0 (Co-Creative Decision-Makers for 5.0 Organizations) jest wspieranie transformacji europejskich przedsiębiorstw z Organizacji 4.0 (skoncentrowanych na cyfryzacji i technologiach) do Organizacji 5.0 (zielonych,…
Celem projektu jest poprawa wiedzy i przygotowania przedsiębiorstw z sektora wytwórczego w wyzwaniach związanych z „zieloną” transformacją. O projekcie: Projekt wspiera europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w pięciu sektorach…
Elementem składowym układów scalonych, wykorzystywanych przez urządzenia elektroniczne jest tzw. interposer, tj. interfejs elektryczny, stanowiący połączenie pomiędzy gniazdami i drukowaną płytką. Grupuje on poszczególne elementy logiczne…