Przejdź do treści

Korzyści z członkostwa

Oferta dla Członków Klastra

 • możliwość uzyskania dofinansowań (w tym dostępnych wyłącznie dla Krajowych Klastrów Kluczowych),
 • działania wspierające internacjonalizację innowacyjnej przedsiębiorczości oraz ekspansję międzynarodową firm,
 • wizyty studyjne w firmach członkowskich,
 • udział w Grupach Zaawansowanej Współpracy (technologii, HR i lobbingowej), umożliwiających dostęp do dobrych praktyk, know-how, technologii i innowacji oraz będących przestrzenią wymiany doświadczeń,
 • możliwość dołączenia do Grup Zakupowych (ubezpieczenia, energia elektryczna, raporty handlowe firm krajowych i zagranicznych, Flotex),
 • reprezentacja interesów firm członkowskich poprzez grupę lobbingową,
 • promocja firm członkowskich poprzez udział w eventach (targi, kongresy, konferencje),
 • możliwość współrealizacji zleceń otrzymywanych przez Klaster w ramach prowadzonej kooperacji technologicznej,
 • udział w forach, spotkaniach eksperckich 
  w obszarach: digitalizacji, marketingu, internacjonalizacji i finansowania inwestycji,
 • indywidualne doradztwo technologiczne.

   

   

Usługi specjalistyczne

 • szkolenia (HR, marketing, technologie),
 • prowadzenie procesów rekrutacyjnych,
 • kompleksowe przygotowanie i zarządzanie projektami pomocowymi,
 • uczestnictwo w największych krajowych i zagranicznych targach przemysłowych,
 • doradztwo i realizacja działań marketingowych.

 

 

Specjalizacje Klastra

 • maszyny i urządzenia rolnicze oraz dla przemysłu spożywczego,
 • implanty, narzędzia dla ortopedii i traumatologii,
 • osprzęt dla branży jachtowej,
 • maszyny, urządzenia, konstrukcje stalowe dla budownictwa,
 • meble metalowe,
 • maszyny, urządzenia i części mechaniczne związane z obróbką metali,
 • produkcja systemów i instalacji LPG,
 • rozwiązania w obszarze elektromobilności,
 • rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji produkcji,
 • specjalistyczne usługi kooperacyjne i pod-wykonawcze dla branży metalowej,
 • usługi doradcze, informatyczne i szkoleniowe wspierające branżę,
 • rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 i 5.0,
 • druk 3D.