Przejdź do treści
Walne Zgromadzenia Członków Klastra Przemysłowego Evoluma oraz Specjalistyczna Konferencja Branżowa - 07.12.2023 r.

Walne Zgromadzenie Członków Klastra Przemysłowego Evoluma to cykliczne spotkania przedstawicieli firm członkowskich. Co pół roku przedstawiciele przedsiębiorstw należących do klastra gromadzą się, aby podsumować minione kilka miesięcy, a także zacieśnić relacje oraz wymienić doświadczenia.
 

 

Drugie w tym roku Walne Zgromadzenie Członków KOM odbyło się 7 grudnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli firm członkowskich, prelegentów, partnerów strategicznych oraz pracowników biura Klastra Przemysłowego Evoluma, dawniej Klastra Obróbki Metali.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego przywitania zgromadzonych gości przez dr hab. inż. Martę Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej oraz Sebastiana Rynkiewicza, Prezesa Zarządu Klastra Przemysłowego Evoluma. W dalszej kolejności Prezes Sebastian Rynkiewicz przedstawił sprawozdanie z projektu SmartKOM – Centrum Kompetencji Klastra Obróbki Metali, którego zakończenie planowane jest na koniec bieżącego roku.
 

Następnie Janusz Poulakowski, Dyrektor Operacyjny Klastra Przemysłowego Evoluma zaprezentował sprawozdanie z działań projektowych klastra z 2023 roku. Prelekcja obejmowała: internacjonalizację, strukturę uczestników, wartość działań, współczynnik rozpoznawalności w kraju i za granicą oraz rozbudowę portfela usług.

Kluczowym punktem dnia było podpisanie listu intencyjnego między Politechniką Białostocką a Klastrem Przemysłowym Evoluma. Podpisy na dokumencie złożyli:

  • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej

  • Sebastian Rynkiewicz, Prezes Klastra Przemysłowego Evoluma.

Efektem długoletniej kooperacji z Politechniką Białostocką było otwarcie „SmartKOM – Centrum Kompetencji DEMOLAB” na Wydziale Mechanicznym. To innowacyjne laboratoria, służące rozwijaniu kompetencji na rzecz Przemysłu 4.0. Korzystać z nich mogą studenci i pracownicy wszystkich wydziałów uczelni.

 

W trakcie Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory uzupełniające do Rady Klastra Przemysłowego Evoluma. Decyzją Członków, skład Rady Klastra, którą pierwotnie worzyli: Monika Rutkowska – Art-Motor, Jerzy Demiańczuk – Demex, Mariusz Citkowski – UwB, Tadeusz Ożarowski – Alex, Anna Daszuta Zalewska – BPNT, Daniel Zimnicki – BUDRAD, Roman Kaleta – Malow oraz Maciej Krajewski – APS, został rozszerzny o nowych Członków, którymi zostali: Tomasz Rusiecki Laboratorium Experteam, Anna Rusiecka Experteam, Dorian Młodzianowski D-TECH, Piotr Pętlak ERKO, Magdalena Godlewska Biazet, Krzysztof Czerech ZSM oraz Anna Zadykowicz Jazon.

Następnym punktem wydarzenia była prezentacja partnera honorowego oraz sponsora  – Banku Gospodarstwa Krajowego. Prelegenci Feliks Kobierski oraz Jakub Sola opowiedzieli o finansowaniu eksportu i inwestycji zagranicznych.  

 

W panelu „Poznajmy się” wzięły udział trzy nowe firmy, które w ostatnim czasie dołączyły do naszego Klastra: Gränges Konin S.A., JD Inżynieria Ruchu P.S.A., Marbet Lipsko Otko i Wspólnicy Sp. k.

Gränges Konin S.A. jest liderem w walcowaniu i recyklingu aluminium. Firma jest zaangażowana w tworzenie cyrkularnych i zrównoważonych rozwiązań aluminiowych we współpracy z klientami i dostawcami. Przedstawicielem firmy był Łukasz Klita.

JD Inżynieria Ruchu P.S.A. skupia się na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na drogach. Rozszerzenie oferty o oznakowanie aktywne, tablice zmiennej treści czy systemy oświetlenia solarnego odzwierciedla ciągłe dążenie firmy do poprawy środków bezpieczeństwa na drogach. O firmie JD Inżynieria ruchu opowiedział Michał Gronowski.

Marbet Lipsko Otko i Wspólnicy Sp. k. to rodzinna inicjatywa z solidnym i ugruntowanym stanowiskiem na europejskim rynku. Zyskane przez lata cenne doświadczenie pozwala firmie podejmować się zadań, które uważane są za niemożliwe, oferując sprzedaż łożysk tocznych, kompleksową obróbkę metalu oraz usługi transportowe i spedycyjne. Karol Głodała przedstawił firmę uczestnikom Walnego Zgromadzenia.

 

Specjalistyczna Konferencja Branżowa

Drugą częścią spotkania była Specjalistyczna Konferencja Branżowa, podczas której wystąpili jej partnerzy: Platforma Przemysłu Przyszłości, Aplitt - Human Face of it i AMA Institute, Entra Group oraz ifm electronic Poland.

Piotr Kryjom z FPPP podczas prelekcji pt. "Mapowanie technologii w przedsiębiorstwach" opowiedział o projekcie, który zakłada między innymi skatalogowanie przedsiębiorstw klastrowych oraz stworzenie listy technologii wykorzystywanych przez firmy z branży obróbki metali.

Adrian Suska z firmy AMA Institute i jednocześnie reprezentant firmy Aplitt wygłosił prelekcję: "Transformacja cyfrowa, sztuczna inteligencja, procesy optymalizacyjne – Jak skutecznie wdrażać te inicjatywy?". W trakcie prezentacji, w formie studium przypadku biznesowego, zostały omówione kluczowe obszary, które należy uwzględnić podczas każdej inicjatywy w zakresie transformacji cyfrowej.

Michał Matejczyk (Entra Group) poprowadził prelekcję na temat "Przemysł 4.0 a urządzenia starszych generacji: Jak połączyć różne generacje urządzeń i wykorzystać dostępne dane?". Była to niezwykle wartościowa prezentacja dla wszystkich osób poszukujących sposobów na efektywne scalanie różnych generacji urządzeń, aby osiągnąć większą wydajność i innowacyjność.

Krzysztof Gut z firmy IFM Electronic poprowadził prelekcję zatytułowaną "Praktyczne podejście do monitorowania drgań. Condition based maintenance", która była świetną okazją, aby zgłębić nowe perspektywy w dziedzinie technologii przemysłowych.

 

Ostatnią prelegentką tej części spotkania była Karolina Lewandowska z IKEA Industry Lubawa. Jej prelekcja dotyczyła podejścia firmy IKEA do Przemysłu 4.0 oraz podnoszenia kompetencji wśród pracowników, jak i uczniów. Karolina od dłuższego czasu współpracuje ze szkołami branżowymi, unowocześniając programy naucznia.

 

Targi pracy

Równolegle podczas wydarzenia były organizowane Targi pracy, podczas których firmy mogły zaprezentować swoje innowacyjne produkty i usługi. Tego dnia można było odwiedzić stoiska większości partnerów wspierających wydarzenie, m.in.:  Technology Applied, SaMASZ, Promotech, ChM Implants & Instruments, Malow oraz Kotniz.

 

Spotkanie to było świetną okazją do networkingu i wymiany doświadczeń. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu i zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej. Nowoprzyjętym Klastrowiczom życzymy wielu sukcesów i owocnej kooperacji w Klastrze. 

 

Serdecznie podziękowania również dla naszych partnerów i patronów, których pełną listę znajdziecie tutaj: https://fb.watch/oSJvJGNIpI/.

Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach!