Przejdź do treści
Cel Projektu:

Celem Projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego i jego członków na rynkach międzynarodowych, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu, poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług Klastra oraz dostarczenie wyspecjalizowanych usług proeksportowych. W ramach realizacji działań projektowych członkowie Klastra i uczestnicy projektu otrzymają m.in. wsparcie na:

  • organizację stoiska wystawowego na specjalistycznych targach przemysłowych i kooperacji,
  • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej,
  • usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorcy związane z wprowadzeniem produktów przedsiębiorcy na wybrane rynki zagraniczne,
  • usługi związane z aktywizacją przedsiębiorcy na rynkach międzynarodowych,
  • udział w misjach handlowych, organizację pokazów produktowych, wyjazdów na targi oraz specjalistyczne konferencje,
  • szkolenia związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorcy,
  • szkolenia specjalistyczne w ramach Akademii Klastra,
  • usługi związane z umocnieniem współpracy wewnątrz Klastra oraz zwiększeniem jego rozpoznawalności przez działania marketingowe.
Okres realizacji Projektu:

02.01.2020 r. - 31.12.2022 r.

Budżet Projektu:

8 896 677,84 PLN

Dofinansowania ze środków UE:

5 232 808,92 PLN

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Logo