Przejdź do treści
Cel Projektu:

Celem Projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego i jego członków na rynkach, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu, poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług Klastra oraz dostarczenie wyspecjalizowanych usług proeksportowych. W ramach realizacji działań projektowych członkowie Klastra i uczestnicy projektu otrzymają m.in. wsparcie na:

  • organizację stoiska wystawowego na specjalistycznych targach przemysłowych i kooperacji
  • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej
  • Usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorcy związane z wprowadzeniem produktów przedsiębiorcy
  • na wybrane rynki zagraniczne
  • usługi związane z aktywizacją przedsiębiorcy na rynkach międzynarodowych
  • udział w misjach handlowych, organizację pokazów produktowych, wyjazdów na targi oraz specjalistyczne konferencje
  • szkolenia związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorcy
  • szkolenia specjalistyczne w ramach Akademii klastra, usługi związane z umocnieniem  współpracy wewnątrz klastra oraz zwiększeniem jego rozpoznawalności przez działania marketingowe
Okres realizacji Projektu:

15.12.2018 r. – 14.12.2022 r.

Budżet Projektu:

9 958 175,58 PLN

Dofinansowania ze środków UE:

6 081 518,90 PLN

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Logo